Mijn eerste zwangerschap kwam niet zo maar tot stand. Deze lange reis heeft veel invloed op me gehad als persoon en heeft ook geleid tot de geboorte van Birth Wish. Mijn verhaal was gepubliceerd door Freya in hun Freya Magazine in december 2016: